Sudety: 27-30.09.2011

    Sudety są dla geologa niezwykle ciekawym obszarem. Obfitość minerałów, zaawansowana tektonika oraz mnóstwo ciekawych struktur, czynią ten rejon kultowym. Sudety powstawały w orogenezie waryscyjskiej, a ich konsolidacja miała miejsce w górnym karbonie. Główne sfałdowanie, metamorfizm oraz intruzje magmowe nastąpiły w fazie asturyjskiej (westfal-stefan).
     Podczas wyprawy przemierzaliśmy Sudety Zachodnie, a konkretniej blok karkonosko-izerski, który składa się z masywu izerskiego oraz intruzji magmowej (granitoidowej) Karkonoszy. Głównym naszym celem było poznanie zjawisk zaznaczających się na kontakcie pomiędzy granitoidami a hornfelsami.
     Północny kontakt intruzji granitoidowej z hornfelsami można zaobserwować w rejonie Zakrętu śmierci, Zbójeckich Skał i Mniszego Lasu w Górach Izerskich, natomiast kontakt południowy, we wschodniej części Karkonoszy. Grzbiet pasma Karkonoszy budują granitoidy ale sam szczyt śnieżki jest już reprezentowany przez hornfelsy. Genetycznie skały te powstały na skutek metamorfizmu kontaktowego, wcześniej tam występujących, łupków łyszczykowych. Intruzja granitoidowa przedzierając się spiekła owe łupki, przeobrażając je w hornfelsy. Obserwując strefę kontaktową widzimy u dołu jasne granitoidy, a nad nimi ciemne hornfelsy z licznymi żyłami kwarcowymi, pegmatytowymi oraz aplitowymi, co świadczy o dość płytkim występowaniu intruzji granitoidowej pod skałami osłony. Ponadto w obrębie tych struktur (dotyczy to zwłaszcza kontaktu północnego) występują, często towarzysząc żyłom, ciekawe minerały np. magnetyt, kwarc, skalenie, biotyt, muskowit, chloryt, serycyt, hornblenda, piryt, arsenopiryt i wiele innych. Można tu znaleźć również dużą ilość struktur związanych z podatnymi strefami ścinania np. struktury typu S-C.
     Wszystkie nasze obserwacje, doświadczenia spotęgowała wspaniała pogoda i jak zwykle dobry humor. Zapraszam do galerii.

Sylwester Kamieniarz