KWK ”Piast” w Bieruniu - 14,15.02.2011

     Jak wygląda węgiel kamienny oraz po co się go eksploatuje wiemy wszyscy lecz jeśli chodzi o sam sposób wydobycia, nasuwa się szereg różnych pytań. W celu znalezienia na nie odpowiedzi, postanowiliśmy zjechać pod ziemię.
     Obszar górniczy kopalni znajduje się w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i zajmuję powierzchnię 78,87 km2 . Obecnie zakład funkcjonuje w modelu dwuruchowym , Ruch I jest kopalnią z dwoma poziomami wydobywczymi: 500 i 650m, natomiast Ruch II jest w etapie likwidacji. Ciekawostką jest fakt, że na „Piaście” nie ma klasycznych poziomów wentylacyjnych, cyrkulacja powietrza odbywa się za pomocą dwóch szybów wdechowych oraz dwóch szybów wydechowych, a odpowiednie ciśnienie utrzymują specjalne śluzy.


     Eksploatacja złoża węgla kamiennego na KWK „Piast” odbywa się w całości systemem ścianowym z zawałem stropu. Każda ściana eksploatacyjna jest wyposażona w obudowę zmechanizowaną, kombajn ścianowy, przenośnik zgrzebłowy oraz przenośnik taśmowy. Ogólnie mówiąc, kombajn ścianowy poruszając się po szynach skrawa pokład (ok. 0,70m średnica skrawania), dojeżdża do końca ściany i wraca się również skrawając, a urobek wędruje przenośnikiem zgrzebłowym na kruszarkę gdzie większe kawałki (bloki) są rozdrabniane, następnie na przenośnik taśmowy, który wyciąga go na powierzchnie. Po tym etapie obudowa zmechanizowana przysuwa się bliżej ściany i kombajn znów zaczyna pracę, cykl się powtarza.


     Jak widać bezpośrednia eksploatacja surowca jak i również inne czynności (np. drążenie chodników kombajnem chodnikowym) odbywa się za pośrednictwem maszyn lecz aby mogły one funkcjonować, trzeba najpierw przetransportować elementy konstrukcji a następnie je poskładać. Taka maszyna również potrzebuje obsługi, sterowania, kontroli. Wszystkie te czynności wykonuje górnik, w bardzo ciężkich warunkach.

Sylwester Kamieniarz