II Polski Kongres Geologiczny: 17-19.09.2012


    17-19 września 2012 w Warszawie odbył się II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem „Geologia jedna?!”. Wydarzenie to jest organizowane co 4 lata i skupia w jednym miejscu środowisko geologiczne z całego kraju. Stanowi podsumowanie całego dorobku naukowego jak i prezentuje innowacyjne plany, nowe kierunki badawcze polskiej myśli geologicznej. Tegoroczny Kongres posiadał szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy mogli w nim czynnie uczestniczyć doktoranci oraz członkowie kół naukowych. Nasze Koło również postanowiło wziąć w nim udział.
    Na Kongresie przedstawiliśmy dwa zagadnienia. Pierwszym z nich była prezentacja tematu „Potencjał geotermalny Omanu”. Zostały wówczas poruszone najważniejsze kwestie dotyczące projektu (metodyka, końcowy wynik) oraz organizowanej przez nas wyprawy. Z kolei podczas sesji posterowej został zaprezentowany temat „Walory geoturystyczne Zalewu Balaton w Trzebini”, mający na celu dawać przykład jak dobrze zagospodarować obiekt górniczy i jak ważna jest ochrona takich miejsc.
    Wszystko to odbywało się w wspaniałej atmosferze, a kwintesencją tego była uroczysta kolacja, która odbyła się w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. W celu obejrzenia fotorelacji z Kongresu, zapraszamy do naszej galerii.

Sylwester Kamieniarz