Opiekunem koła jest Dr hab. Jerzy Żaba

Członkowie:
Jakub Staś Przewodniczący koła
Sylwester Kamieniarz Z-ca Przewodniczącego
Paulina Pyka Sekretarz
Karolina Piotrkowicz
Joanna Przymus
Marcin Banaszak
Jakub Brzoznowski
Michał Celeban
Maciej Szuba